Reklamácia tovaru

Vzhľadom na aktuálne opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 naša prevádzka funguje výhradne ako výdajné miesto.

Reklamácie sa preto nevybavujú osobne.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť a stiahnuť priložený reklamačný formulár.

Po vyplnení všetkých potrebných údajov je potrebné tento formulár vytlačiť a priložiť k reklamovanému tovaru.

Reklamovaný tovar spolu s reklamačným formulárom zašlite na adresu:

Uderman s.r.o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov.

Po prezretí tovaru určíme spôsob vybavenia reklamácie.

POZOR!

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia spotrebiteľom. 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR - VZOR NA STIAHNUTIE

balenie_zasielky- POKYNY NA STIAHNUTIE

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.